ของมันต้องมี! 10 กำไลมูเตลู มีติดข้อมือเพื่อเสริมดวง กำไลสายมู มีจุดประสงค์ใน…

ของมันต้องมี! 10 กำไลมูเตลู มีติดข้อมือเพื่อเสริมดวง

กำไลสายมู มีจุดประสงค์ในการใส่เพื่อเสริมดวงในด้านต่างๆ ควรรู้ก่อนว่าตนเองมีปัญหาด้านใดที่ต้องการแก้ไข หรืออยากให้ดวงชะตาด้านใดของตัวเองดีขึ้น เช่น เสริมเสน่ห์ เรียกความเมตตาเอ็นดูแก่ผู้พบเห็น, เสริมอำนาจบารมี, เรียกทรัพย์, เจรจาธุรกิจราบรื่น หรือแม้กระทั่งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตราย เป็นต้น
กำไลข้อมือองค์พระตรีมูรติ
พระตรีมูรติเป็นเทพแห่งความรักที่สุขสมหวังมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เกิดความรักใคร่เอ็นดู ความรักที่สุขสมหวัง พบกัลยาณมิตรดี ท่านนำพาคนรักหรือคู่บุญมาสู่ชีวิต หากบูชาพระตรีมูรติจะทำให้มีความเจริญทั้งหน้าที่การงาน อีกทั้งดลบันดาลให้สมหวังในความรัก
กำไลข้อมือองค์พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ เป็นมหาเทพแห่งปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ทุกแขนง… เพิ่มเติมSource