ความเชื่อ ปล่อยปลาชนิดไหน ห้ามกินปลาชนิดนั้น? การปล่อยปลา นับว่าเป็นการทำบุญใ…

ความเชื่อ ปล่อยปลาชนิดไหน ห้ามกินปลาชนิดนั้น?

การปล่อยปลา นับว่าเป็นการทำบุญในอีกวิธีหนึ่ง และเชื่อว่าการปล่อยปลานั้นเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปล่อยเคราะห์ลงแม่น้ำ ก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น และยังมีความเชื่ออีกว่าการปล่อยปลาชนิดต่างๆ ก็จะได้อานิสงส์ในแต่ละเรื่องที่แตกต่างกันออกไป เช่น ปล่อยปลาไหล เชื่อว่าจะทำให้การเงิน การงาน การเรียน มีแต่ความราบรื่นไม่ติดขัด ปล่อยปลาดุก ก็จะช่วยให้คู่แข่งแพ้พ่าย แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

ซึ่งหากจะกล่าวเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของการปล่อยปลาแล้วนั้น ยังมีความเชื่อด้วยว่า หากปล่อยปลาชนิดไหนแล้ว ห้ามกินปลาชนิดนั้น หากกินจะบาปเป็นอย่างมาก จริงหรือไม่?

การรับประทานปลานั้น จะเป็นบาปหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดปลาที่เราปล่อย เมื่อเราประกอบ ด้วยบริสุทธิ์สาม คือ… เพิ่มเติมSource