คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 ท่อง 19 จบ (ตั้งนะโม 3 จบ) พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา พุท…

คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 ท่อง 19 จบ ✨
(ตั้งนะโม 3 จบ)
พุทโธ อิติปิโส ภะคะวา
พุทโธ อิติปิโส ภะคะวาติ
อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง
อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ
สาธุ สาธุ สาธุ (19 จบ)
#รายซิ #คาถาถูกหวยSource