คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า สวด 9 จบ แคล้วคลาดปลอดภัย คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เป็นอีกหน…

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า สวด 9 จบ แคล้วคลาดปลอดภัย

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า เป็นอีกหนึ่งบทสวดที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ หากใช้ในทางกุศลจะเกิดพุทธคุณหลากหลาย ทั้งในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันภัยต่างๆ ป้องกันอันตรายจากสิ่งขั่วร้าย หรือจะเป็นในเรื่องของเมตตามหานิยม ราบรื่น ไร้อุปสรรค เปลี่ยนจากเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดี และยังเป็นคาถาที่หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง เคยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปด้วย

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
ตั้งจิต ท่องนะโม 3 จบ และสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า 9 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 จบ)
อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทธะตังโสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ (9 จบ)
คำแปล

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้า ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

#ความเชื่อ #คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า #คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า9จบ #คาถาป้องกันภัยSource