คาถาหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต หากท่องคาถานี้เป็นประจำ …


คาถาหัวใจพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต

หากท่องคาถานี้เป็นประจำ จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับชีวิต พลิกร้ายกลายเป็นดี โดยไม่ต้องพึ่งดวงชะตา..

พุทธังล้างทุกข์ ธัมมังล้างโศก สังฆังล้างโรค
นะ โม พุท ธา ยะ

นะ = พระกุกกุสันโธ อาโปธาตุน้ำ
โม = พระโกนาคม ปฐวีธาตุดิน
พุท = พระกัสสป เตโชธาตุไฟ
ธา = พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) วาโยธาตุลม
ยะ = พระศรีอารยเมตไตย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ. 5000) อากาศธาตุ

ตามคำกล่าวของพระเกจิโบราณ ยอดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นี้ มีอานุภาพยิ่งใหญ่มากเหนือคาถาใด ๆ

ผู้ที่หมั่นสวดอยู่เสมอจักเป็นมงคลแก่ชีวิตตนเองและสถานที่นั้นๆ ป้องกันภัยอันตราย ปัดเสนียดจัญไร คุณไสยมนต์ดำไม่อาจกล้ำกราย เสริมสิริมงคล เมตตามหานิยม มีพุทธคุณครอบคลุมจักรวาลทั้งปวง

เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2565 นี้

ลัคนากุมภ์ สิงห์ เมษ และธนู

ไปประจบเทวดากัน… ดาวเทวดาเสด็จมาอำนวยพร ได้แต้มบุญคูณสอง “คิดดี ทำดี พูดดี” แล้วท่องคาถานี้เป็นประจำ จะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นกับชีวิต พลิกร้ายกลายเป็นดี โดยไม่ต้องพึ่งดวงชะตา..

#คาถา #คาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์ #โหรรัตนโกสินทร์ #เสริมดวง #ปาฏิหาริย์ #ความเชื่อ
Source