คาถา เป็นวิชาอาคมที่ใช้ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยมี “คาถา” เป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้า…


คาถา เป็นวิชาอาคมที่ใช้ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ โดยมี “คาถา” เป็นองค์ภาวนาเพื่อสร้างกระแสจิต แพร่หลายเป็นอย่างมากเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ซึ่งในปัจจุบันในส่วนของคาถาก็ยังคงมีมากมาย หลากหลาย ซึ่งช่วยหนุนนำในเรื่องต่างๆ และหากใครที่ต้องการให้การงานก้าวหน้า ได้ผลด้านการเจรจา เรามีคาถาง่ายๆ มาแนะนำ

3 คาถาหนุนงานให้ก้าวหน้า เจรจาแล้วคนรัก

1.คาถาเมตตาใหญ่ หลวงพ่อจรัญ
ใครเห็นรักใคร่เมตตา เอ็นดู

2.คาถาชินบัญชร
หน้าที่การงานก้าวหน้า วาจาศักดิ์สิทธิ์ มีพลังอำนาจ

3.คาถาธัมมจักกับปวัตนสูตร
ชีวิตรุ่งเรือง พูดอะไรเป็นเงินเป็นทอง

#คาถาความเชื่อ #คาถาเมตตาใหญ่ #คาถาชินบัญชร #คาถาธัมมจักกับปวัตนสูตร

Source