ปลายไม่ค่อยชอบเล่นนอยไม่ค่อยเข้า ชอบก็ตามจ้า

ปลายไม่ค่อยชอบเล่นนอยไม่ค่อยเข้า ชอบก็ตามจ้า🍾🍷🍷🍺