มาล่างล่ะ40 ปลายไม่ค่อยชอบเล่นนอยไม่ค่อยเข้า ชอบก็ตามจ้า

มาล่างล่ะ40🍾🍺🍷
ปลายไม่ค่อยชอบเล่นนอยไม่ค่อยเข้า ชอบก็ตามจ้า🍾🍷🍷🍺

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "พิ พิเศษ ปลาย ชอบ อ่านแล้ว 13 17:06น. 060804"