วันเข้าพรรษา 2565 อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา 2565 ซึ่งในปีนี้ตรง…


วันเข้าพรรษา 2565 อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษา 2565 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงค์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างที่อื่น หรือที่เรียกกันว่า “จำพรรษา”

ซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนก็จะมีการตักบาตร เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถวายสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ แด่พระสงฆ์ รวมไปถึงการถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ซึ่งเชื่อว่าเมื่อถวายเทียนพรรษา ผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ ดังนี้

ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ
ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
เจริญไปด้วยมิตรบริวาร
เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว
เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์
หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน\

#วันเข้าพรรษา #วันเข้าพรรษา2565 #เข้าพรรษาถวายเทียนพรรษา #เทียนพรรษา #อานิสงส์ถวายเทียนพรรษา #ความเชื่อ14กรกฎาคม
Source