วิธีแก้กรรมให้เข้ากับกรรมที่เราประสบ สำนวนสุภาษิตที่ว่า “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นค…


วิธีแก้กรรมให้เข้ากับกรรมที่เราประสบ

สำนวนสุภาษิตที่ว่า “กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนอง” นั้นจริงเสมอ ตามหลักทางพุทธศาสนา เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง เมื่อทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เจ็บปวด ย่อมต้องได้รับผลกรรมนั้นกลับคืน แต่ทราบหรือไม่ว่ากรรมที่เราต้องเผชิญนั้น ก็มีความเชื่อว่าจะต้องมีการแก้กรรม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล มาดูกันว่ากรรมต่าง ๆ ที่ต้องประสบนั้น จะต้องแก้กรรมด้วยวิธีไหนถึงจะทำให้กรรมนั้นเบาบาง และชีวิตดีขึ้น

#ดวงแม่น #ดูดวงเช็คดวง #ความเชื่อดวง #ดวงวันนี้

Source