ห้ามซื้อบ้านนี้เด้ดขาด หรือเฟสที่เป็นรูปนี้ เค้าโกง บล้อคหนีเรย ระวังด้วยนะครั…

ห้ามซื้อบ้านนี้เด้ดขาด หรือเฟสที่เป็นรูปนี้ เค้าโกง บล้อคหนีเรย ระวังด้วยนะครับ