อัญมณีเสริมสิริมงคลตามเดือนเกิด แก้วนพรัตน์ อัญมณีที่เชื่อว่าหากมีไว้ประดับกายจ…


อัญมณีเสริมสิริมงคลตามเดือนเกิด

แก้วนพรัตน์ อัญมณีที่เชื่อว่าหากมีไว้ประดับกายจะมีความเป็นสิริมงคลเป็นอย่างมาก ซึ่ง แก้วนพรัตน์ นั้น คืออัญมณีมงคล 9 ประการ ที่ประกอบไปด้วย โกเมน, เพทาย, มุกดา, เพชร, บุษราคัม, มรกต, ไพฑูรย์, ทับทิม และนิล ซึ่งในตำราโบราณก็ได้มีบอกไว้ด้วยเช่นกันว่าเกิดเดือนไหน ต้องมีอัญมณีชนิดใดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ไปดูกัน (เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณ)

เดือนมกราคม
โกเมน
เดือนกุมภาพันธ์
มุกดา
เดือนมีนาคม
มุกดา
เดือนเมษายน
เพทาย
เดือนพฤษภาคม
มรกต
เดือนมิถุนายน
เพชร
เดือนกรกฎาคม
นิล
เดือนสิงหาคม
มรกต
เดือนกันยายน
โกเมน
เดือนตุลาคม
ไพฑูรย์
เดือนพฤศจิกายน
บุษราคัม
เดือนธันวาคม
มุกดา

#ความเชื่อ #แก้วนพรัตน์ #อัญมณีตามเดือนเกิด #อัญมณีมงคลอัญมณี
Source