เฮียลงแนวทางให้เกือบทุกวัน เข้าเกือบทุกวัน เสียดายอย่างเดียว เฟสมันไม่ดันให้เห็น…

เฮียลงแนวทางให้เกือบทุกวัน เข้าเกือบทุกวัน เสียดายอย่างเดียว เฟสมันไม่ดันให้เห็น โคตรงง เหมือนคุยอยู่คนเดียว5555