โชคดีหรือโชคร้าย! สัตว์วิ่งตัดหน้ารถ ตามความเชื่อโบราณ ตั้งแต่เด็กจนโต เราคงเ…

โชคดีหรือโชคร้าย! สัตว์วิ่งตัดหน้ารถ ตามความเชื่อโบราณ

ตั้งแต่เด็กจนโต เราคงเคยได้ยินเรื่องเล่าจากปู่ย่าตายาย เกี่ยวกับความเชื่อโบราณ อย่างเช่นเรื่องของการเดินทาง ท่านมักห้ามไม่ให้ออกในเวลาเที่ยงตรง ให้รอจนกว่าเวลาเลยไปนิดหน่อยเสียก่อน คนโบราณเชื่อว่าจะทำให้การเดินทางนั้นติดขัด อาจเกิดอุบัติเหตุ ทำการติดต่ออะไรก็ไม่สำเร็จได้ แต่หากลองมาวิเคราะห์ดูตามเหตุและผลแล้ว เวลาเที่ยงตรงเป็นเวลาที่พระอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดี อากาศก็จะร้อนจัด ทำอะไรก็ไม่สะดวกสบาย จึงควรเลื่อนเวลาในการเดินทางเป็นก่อนเที่ยงหรือหลังเที่ยง อะไรแบบนี้มากกว่า

ความเชื่อโบราณแทรกซึมอยู่ในทุกการกระทำเสียจริง ไม่เว้นแม้แต่เวลาเราขับรถ หากมีสัตว์วิ่งตัดหน้ารถ มีความเชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุดี เหตุร้ายได้เลยทีเดียว ซึ่งจริงๆ… เพิ่มเติมSource