14 ความหมายของ รุ้ง จากยุคโบราณ เทพปกรณัม ความหวัง สู่ความหลากหลายทางเพศ มิถุ…

14 ความหมายของ รุ้ง จากยุคโบราณ เทพปกรณัม ความหวัง สู่ความหลากหลายทางเพศ

มิถุนายนเป็นเดือนที่เส้นรุ้งพาดผ่านไปทุกมุมของโลก เพื่อเฉลิมฉลองความงามตามธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาจากเฉดสีที่แตกต่างหลากหลายเช่นเดียวกับ “สีรุ้ง” ไม่เพียงแต่ รุ้ง ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความแตกต่างหลากหลายแล้ว แต่เดิมนั้นรุ้งยังถูกใช้สื่อความหมายต่างๆ มาแต่โบราณ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความฝัน แรงบันดาลใจ ดังเช่นความหมายของรุ้งที่เราได้รวบรวมมาดังนี้

1. ความหวัง : ความหมายของรุ้งที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณในแง่การเป็นสัญลักษณ์ของความหวังนั้นปรากฏทั้งในประวัติศาสตร์จีนโบราณ อียิปต์ ชาวเผ่าอินเดียนแดง และพระคัมภีร์ไบเบิล บทปฐมโองการ ว่าด้วยพระเจ้าสร้างโลก… เพิ่มเติมSource