15 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ขอขมาเทวดาประจำตัว ขอพร ขอโชคลาภ วันที่ 15 พ…

15 พฤษภาคม 2565 ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก ขอขมาเทวดาประจำตัว ขอพร ขอโชคลาภ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นี้ อาจารย์สุทธิธรรม พากเพียร ผู้เชี่ยวชาญวิชาโหราศาสตร์ไทย และโหราศาสตร์สากล และเจ้าของเพจ ดูดวงโหราศาสตร์ไทยระบบรังสีดาว ได้คำนวณฤกษ์เอาไว้ สำหรับการจุดธูป 9 ดอก ขอขมาบรรพบุรุษ เทวดาประจำตัว และขอโชคลาภ ขอพรต่างๆ

ฤกษ์จุดธูป 9 ดอก
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2565
เวลา : 13.19 น. – 13.59 น.
ของที่ต้องเตรียม
ธูป 9 ดอก
น้ำ 1 แก้ว
ส้ม หรือผลไม้ 4 ผล
การทำพิธี
จุดธูป 9 ดอก หันหน้าไปทิศตะวันออก วางน้ำผลไม้บนโต๊ะ หรือกับพื้น

กล่าวนะโมฯ (3 จบ) และกล่าวคาถาขอขมากรรม ดังนี้

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง

สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง

ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม (กล่าว 3 ครั้ง)

กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม… เพิ่มเติมSource